نحوه حذف نیم‌فاصله در فایل ورد

نحوه حذف نیم‌فاصله در فایل ورد