بیش از 1000 کارمند برای جلوگیری از کرونا به صورت از راه دور کار می کنند!