کدام کمپانی ها در دنیا از فریلنسرها استفاده می کنند؟

کدام کمپانی ها در دنیا از فریلنسرها استفاده می کنند؟